Պատվերի առաքումը կատարվում է անվճար, Ձեր կողմից նշված հասցեով

և   ժամանակահատվածում: Այն պատվերը, որը հաստատվել է տվյալ  օրը

մինչև ժամը 12:00  կարող է առաքվել  նույն  օրը՝ ժամը 13:00 - 22:00,

կամ   հաջորդող   երկու  օրերի  ընթացքում,  Ձեր  նախընտրած ժամին`

13:00  -  22:00:

Պատվերը, որը  հաստատվել էժամը 12:00-ից հետո  կառաքվի հաջորդող

երեք օրերի ընթացքում ժամը  13:00-22:00,Ձեր կողմից նշված հասցեով

Ձեր    նախընտրած   ժամանակահատվածում:  Պատվիրած  ապրանքների

դիմաց վճարումը  կատարվում է առաքչին, պատվերը  ստանալու պահին`

կանխիկ:   Առաքիչը     Ձեզ    տրամադրում    է   ՀԴՄ   կտրոն: Կայքում

ներկայացված     բոլոր    ապրանքների    գները   ներառում   են  ԱԱՀ-ը:

Առաքումը կատարվում է միայն Երևան քաղաքի տարածքում: